ZAŁOŻENIA WSTĘPNE

Co to jest TEREPACZKÓW? Spotkanie muzycznych grup twórczych, integracja, wzajemne poznanie, przełamywanie barier, wyjście przed innych z zakamarków własnej nieśmiałości.
Chcemy nadal realizować cele dotychczas przyświecające organizacji festiwalu tj:

 • prezentacja – całorocznej pracy i osiągnięć wokalistów, grup muzycznych;
 • popularyzacja – najciekawszych form aktywności twórczej;
  inspiracja – do dalszej, skutecznej pracy;
 • pomoc – w łączeniu w swej pracy wartości wychowawczych i artystycznych.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

 1. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Generacja w Paczkowie.
 2. TERMIN: 1 – 3 marca 2019 r.
 3. MIEJSCE: Aula Zespołu Szkół w Paczkowie, sala Muzeum Gazownictwa w Paczkowie.
 4. KOSZT PRZYJAZDU ORAZ NOCLEGU (jeżeli będzie) pokrywa uczestnik.
 5. UCZESTNIK otrzymuje bezpłatny udział we wszystkich koncertach, imprezach towarzyszących, profesjonalne nagłośnienie, pamiątkowy znaczek i dyplom.
 6. LAUREACI OPM TEREPACZKÓW 2019 OTRZYMUJĄ NAGRODY ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 7. ZGŁOSZENIE: Kartę zgłoszenia i materiał demo (2-5 utworów) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz na stronie www.terepaczkow.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 LUTEGO 2019 r.
  Materiał demo powinien być przygotowany w formie pliku/plików mp3 o maksymalnym rozmiarze 4MB (4194304 bajty) każdy. W przypadku większych plików prosimy o podanie linku do chmury.
  Wszelkie ZAPYTANIA ORGANIZACYJNE prosimy kierować na adres e-mail: lub dzwonić tel.: 531 254 603
 8. Osoby zgłaszający się do konkursu akceptują przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z polityką RODO organizatora.
 9. Lista zakwalifikowanych do konkursu ukaże się na stronie www.terepaczkow.pl oraz na profilu facebookowym w dniu 18 lutego.
 10. Do Konkursu nie może przystąpić zdobywca nagrody GRAND PRIX OPM Terepaczków w roku poprzednim.
 11. Rezygnację z udziału w konkursie należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi.
 12. UCZESTNICY zakwalifikowani do udziału w konkursie, wyrażają zgodę na rejestrację dźwiękową, fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację i rozpowszechnianie utrwalonych w ten sposób materiałów festiwalowych w różnych formach przekazu medialnego: prasa, radio, telewizja, internet i innych.
 13. ORGANIZATOR nie gwarantuje ubezpieczenia UCZESTNIKÓW na czas przejazdów i trwania konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

 1. W Konkursie biorą udział soliści, duety, zespoły wokalno-instrumentalne nazywane w dalszej części niniejszego Regulaminu WYKONAWCĄ.
 2. WYKONAWCA powinien mieć w dniu występu ukończone 16 lat.
 3. WYKONAWCA przygotowuje 3 utwory, z których podczas prób mikrofonowych do dalszych prezentacji dopuszcza się tylko dwa.
 4. Udział w próbach mikrofonowych jest OBOWIĄZKOWY! – terminy prób podane są w Programie OPM Terepaczków.
 5. Podczas Festiwalu konkursowego Jury może poprosić wykonawcę o wykonanie trzeciego utworu.
 6. Prezentowane utwory powinny wywodzić się z festiwali turystycznych, studenckich, poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej. Utwory powinny być piosenkami polskimi.
 7. W ramach przesłuchań konkursowych wykonawcy mogą prezentować również utwory autorskie.
 8. Powołane przez organizatora Jury ocenia prezentowane utwory pod względem muzycznym (aranżacja, interpretacja), literackim oraz pod kątem ich szerokiej popularyzacji. WERDYKT JURY JEST OSTATECZNY I NIE PODWARZALNY.
 9. Wykonawcy występują z własnym akompaniamentem – NIE DOPUSZCZA SIĘ PLAYBACKÓW i PÓŁPLAYBEKÓW.
 10. Laureaci Konkursu OPM Terepaczków zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów w niedzielę (zgodnie z podanym programem). Koncert transmitowany będzie na żywo w Radiu Opole.
 11. W przypadku większej ilości zgłoszeń z kręgów harcerskich, zostanie utworzona dodatkowa kategoria konkursowa HARCERSKA, zasady dla tej kategorii są takie same jak pozostałych.

OSTATECZNA INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU NALEŻY DO ORGANIZATORÓW.

 
 
Pobierz Informator z Regulaminem i Programem OPM Terepaczków 2019 (PDF, 1,13MB)