Jest nam niezwykle miło poinformować Was, iż chcąc nadal realizować cele dotychczas przyświecające organizacji festiwalu, podczas 27. TEREPACZKOWA powracamy do konkursu!

Jeżeli odkryłeś w sobie muzyczny talent, chcesz wyjście przed innych z zakamarków własnej nieśmiałości, spotkać się z ludźmi, którzy podzielają Twoją pasję – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

A oto kilka ważnych szczegółów:

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Generacja w Paczkowie.
 2. 27 .OPM TEREPACZKÓW odbędą się w dniach 18 – 20 listopada 2022.
 3. Miejsce – Ośrodek Kultury w Paczkowie, Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, inne.
 4. Koszt przyjazdu, wyżywienia oraz noclegu (jeżeli będzie) pokrywa uczestnik.
 5. Uczestnik otrzymuje bezpłatny udział we wszystkich koncertach, imprezach towarzyszących, profesjonalne nagłośnienie, pamiątkowy znaczek i dyplom.
 6. Laureaci konkursu 27 .OPM TEREPACZKÓW 2022 otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
 7. Zgłoszenia udziału w konkursie: Kartę zgłoszenia i materiał demo w postaci pliku mp3 (co najmniej dwa utwory) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną (wypełnić na stronie – www.terepaczkow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 października 2022. Wszelkie zapytania kierować na adres e-mail: lub telefonicznie pod numerem 531 254 603.
 8. Lista zakwalifikowanych do konkursu ukaże się na stronie www.terepaczkow.pl oraz na profilu facebookowym w dniu 4 listopada 2022 r..
 9. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie, wyrażają zgodę na rejestrację dźwiękową, fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację i rozpowszechnianie utrwalonych w ten sposób materiałów festiwalowych w różnych formach przekazu medialnego; prasa, radio, telewizja i internet.
 10. Przetwarzanie danych osobowych uczestników festiwalu odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych uczestnika festiwalu jest Stowarzyszenie Generacja w Paczkowie, ul. Norwida 1, 48 – 370 Paczków.
 11. Uczestnicy 27 .OPM TEREPACZKÓW 2022 muszą posiadać aktualne ubezpieczenie na czas przejazdów i pobytu, niepełnoletni uczestnicy przyjeżdżają z pełnoletnim opiekunem.
 12. W Konkursie biorą udział soliści, duety, zespoły wokalno-instrumentalne, którzy w dniu występu ukończyli 14 rok życia.
 13. Wykonawcy przygotowują trzy utwory, z których podczas prób mikrofonowych do dalszych prezentacji dopuszcza się tylko dwa.
 14. Udział w próbach mikrofonowych jest obowiązkowy – próby określone są w programie 27. OPM TEREPACZKÓW 2022.
 15. Podczas Festiwalu konkursowego Jury może poprosić wykonawcę o wykonanie trzeciego utworu.
 16. Prezentowane utwory powinny wywodzić się z festiwali turystycznych, studenckich, poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej (śpiewamy wyłącznie polskie piosenki).
 17. W ramach przesłuchań konkursowych wykonawcy mogą prezentować również utwory autorskie.
 18. Powołane przez organizatora profesjonalne Jury ocenia prezentowane utwory pod względem muzycznym (aranżacja, interpretacja) i literackim, oraz pod kątem ich szerokiej popularyzacji.
 19. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
 20. Wykonawcy występują z własnym akompaniamentem – NIE DOPUSZCZA się PÓŁPLEYBEKÓW.
 21. Laureaci Konkursu 27. OPM TEREPACZKÓW 2022 zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów w niedzielę, zgodnie z podanym programem.
 22. W przypadku większej ilości zgłoszeń z kręgów harcerskich, zostanie utworzona osobna kategoria konkursowa – HARCERSKA wg. powyższych zasad.
 23. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy.

Śpiewać każdy może, zatem czekamy na Wasze zgłoszenia!