Jest nam niezwykle miło poinformować Was, iż chcąc nadal realizować cele dotychczas przyświecające organizacji festiwalu TEREPACZKÓW, podczas 28 edycji zorganizowany zostanie; Konkurs muzyczny!, Koncerty gwiazd !, Nocne śpiewanki i Polaków rozmowy!, itp.
Jeżeli odkryłeś w sobie muzyczny talent, chcesz wyjście przed innych z zakamarków własnej nieśmiałości, spotkać się z ludźmi, którzy podzielają Twoją pasję – ten konkurs jest właśnie dla Ciebie!

A oto kilka ważnych szczegółów:
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Generacja w Paczkowie.
2. 28 OPM TEREPACZKÓW odbędą się w dniach 17 – 19 listopada 2023.
3. Miejsce – Ośrodek Kultury w Paczkowie, Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, inne.
4. Koszt przyjazdu, wyżywienia oraz noclegu (jeżeli będzie) pokrywa uczestnik, zorganizowany będzie nocleg w warunkach turystycznych.
5. Uczestnik otrzymuje bezpłatny udział we wszystkich koncertach, imprezach towarzyszących, profesjonalne nagłośnienie, pamiątkowy znaczek i dyplom.
6. Laureaci konkursu 28 OPM TEREPACZKÓW 2023 otrzymają wartościowe nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.
7. Zgłoszenia udziału w konkursie: Kartę zgłoszenia i materiał demo w postaci pliku mp3 (co najmniej dwa utwory) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną (wypełnić na stronie – www.terepaczkow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2023. Wszelkie zapytania kierować na adres e-mail: lub telefonicznie pod numerem 531 254 603.
8. Lista zakwalifikowanych do konkursu ukaże się na stronie www.terepaczkow.pl oraz na profilu facebookowym w dniu 13 listopada 2023r.
9. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie, wyrażają zgodę na rejestrację dźwiękową, fotografowanie i filmowanie swoich występów oraz na publikację i rozpowszechnianie utrwalonych w ten sposób materiałów festiwalowych w różnych formach przekazu medialnego; prasa, radio, telewizja i internet.
10. Przetwarzanie danych osobowych uczestników festiwalu odbywa się na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Administratorem danych osobowych uczestnika festiwalu jest Stowarzyszenie Generacja w Paczkowie, ul. Norwida 1, 48-370 Paczków.
11. Uczestnicy 28 OPM TEREPACZKÓW 2023 muszą posiadać aktualne ubezpieczenie na czas przejazdów i pobytu, niepełnoletni uczestnicy przyjeżdżają z pełnoletnim opiekunem.

12. W Konkursie biorą udział soliści, duety, zespoły wokalno-instrumentalne, którzy w dniu występu ukończyli 14 rok życia.
13. Wykonawcy przygotowują trzy utwory, z których podczas prób mikrofonowych do dalszych prezentacji dopuszcza się tylko dwa.
14. Udział w próbach mikrofonowych jest obowiązkowy – próby określone są w programie 28 OPM TEREPACZKÓW 2023.
15. Podczas Festiwalu konkursowego Jury może poprosić wykonawcę o wykonanie trzeciego utworu.
16. Prezentowane utwory powinny wywodzić się z festiwali turystycznych, studenckich, poezji śpiewanej, piosenki aktorskiej (śpiewamy wyłącznie polskie piosenki).
17. W ramach przesłuchań konkursowych wykonawcy mogą prezentować również utwory autorskie.
18. Powołane przez organizatora profesjonalne Jury ocenia prezentowane utwory pod względem muzycznym (aranżacja, interpretacja) i literackim, oraz pod kątem ich szerokiej popularyzacji.
19. Werdykt Jury jest ostateczny i niepodważalny.
20. Wykonawcy występują z własnym akompaniamentem – NIE DOPUSZCZA się PÓŁPLEYBEKÓW.
21. Laureaci Konkursu 28 OPM TEREPACZKÓW 2023 zobowiązani są do udziału w Koncercie Laureatów w niedzielę, zgodnie z podanym programem.
22. W przypadku większej ilości zgłoszeń z kręgów harcerskich, zostanie utworzona osobna kategoria konkursowa – HARCERSKA wg powyższych zasad.
23. W kwestiach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy.

Śpiewać każdy może,
zatem czekamy na Wasze zgłoszenia!